Personuppgifts- & Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation).

Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en i dag levande person. Best Ever Chair ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta intresseanmälningar, bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig. När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler.

Vi använder personuppgifter för att:

 • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster du köper av oss
 • Bearbeta bokningar och beställningar
 • Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan relevant information i anslutning till din bokning, före, under och efter din beställning
 • Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden
 • Analys av statistik och användarbeteenden
 • Marknadsföra tjänster och produkter

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Personuppgifts- och integritetspolicyn är grundläggande för hur Best Ever Chair hanterar personuppgifter. Ändringar uppdateras på besteverchair.se och vi kommer även att informera dig om det.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en tävling tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy.

Vi samlar in personuppgifter genom formulärdialog och cookies.

Betalningsinformation

För att genomföra betalning måste du lämna betalningsinformation, vilken typ av information som då lämnas beror på typen av betalningsmetod. Dina uppgifter kommer även att förekomma i bokföringsmaterial och liknande dokumentation.

Varför behandlar vi informationen?
Att behandla betalningsuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi behandlar inte betalningsuppgifterna efter att betalning har skett utan dessa raderas ur våra system. Vi måste spara räkenskapsinformation (till exempel fakturor där namn och adress förekommer) för bokföringsändamål, för tillfället till utgången av det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (Bokföringslagen 7 kap 2 §).

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan att du informeras om överföringen kan ske lagligt och säkert.

Varför behandlar vi informationen?

Att behandla betalningsuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi behandlar inte betalningsuppgifterna efter att betalning har skett utan dessa raderas ur våra system. Vi måste spara räkenskapsinformation (till exempel fakturor där namn och adress förekommer) för bokföringsändamål, för tillfället till utgången av det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (Bokföringslagen 7 kap 2 §).

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
IP-adress och cookies
Inloggningsuppgifter
Språk
Användarhistorik
Bokningspreferenser och särskilda önskemål
Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en beställning/köp.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.  Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.

Dataskydd

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig offentliggörande eller tillgång.

Tredjeparts delning

Vi delar vissa data med Google, en tredje part, för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster. Google använder denna information för att förbättra sina annonseringstjänster och för att ge oss rapporter om användningen av vår webbplats. Läs mer om hur Google använder information från webbplatser eller appar som använder Googles tjänster

Om hela eller delar av Best Ever Chairs verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

Dina rättigheter

Som användare har du flera rättigheter enligt GDPR:

 • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter
 • Rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Rätten att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot direktmarknadsföring
 • Rätten att begära dataportabilitet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på vår webbplats.

Ändringar av denna policy

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn. Adressen är:

JJ Productions AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Fridhemsgatan 5B,
271 45 YSTAD
Sweden