Personuppgifts- & Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation).

Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en i dag levande person. Best Ever Chair ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta intresseanmälningar, bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig. När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler.

Vi använder personuppgifter för att:

Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster du köper av oss
Bearbeta bokningar och beställningar
Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan relevant information i anslutning till din bokning, före, under och efter din beställning
Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden
Analys av statistik och användarbeteenden
Marknadsföra tjänster och produkter

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Personuppgifts- och integritetspolicyn är grundläggande för hur Best Ever Chair hanterar personuppgifter. Ändringar uppdateras på besteverchair.se och vi kommer även att informera dig om det.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en tävling tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy.

Vi samlar in personuppgifter genom formulärdialog ochcookies.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

För- och efternamn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
IP-adress och cookies
Inloggningsuppgifter
Språk
Användarhistorik
Bokningspreferenser och särskilda önskemål
Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en beställning/köp.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.  Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.

Om hela eller delar av Best Ever Chairs verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn. Adressen är:

Best Ever Chair
Att: Personuppgiftsansvarig
Storgatan 7
SE-592 30 Vadstena